Over vrijwilligersagenda.nl

Al meer dan 10 jaar ervaring in het plannen en roosteren van vrijwilligers.

In 2005 merkte een organisator van rondleidingen op Schokland op dat hem het inroosteren van vrijwilligers best veel tijd kostte. In die tijd werkte de oprichter van Tijink IT BV (eigenaar van Vrijwilligersagenda.nl) bij Marktplaats.nl, en de organisator vroeg of met zijn ervaring niet een eenvoudige online oplossing gevonden kon worden.

De eerste jaren was het online inroosterprogramma alleen beschikbaar voor de rondleidingen op Schokland. Omdat dit zonde is, want het programma levert veel tijdswinst op, is een aantal jaren geleden besloten om het programma algemeen aan te bieden. De toenmalige mogelijkheden waren geschreven voor de situatie van de rondleidingen op Schokland en niet algemeen inzetbaar.

In 2014 is daarom een volledig nieuwe versie ontwikkeld, waar ondertussen een flink aantal organisaties gebruik van maken.